Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Presentation of catalogue in Rhodes 5.8.2012

 

 

^ Top

« Follow-up: catalogue | Presentation at 'Poems and Crimes' 15.10.2012 »